Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Chúng tôi nhận được kết quả

Dịch vụ Quản lý & Tiếp thị Truyền thông Xã hội

Với kế hoạch dịch vụ tiếp thị truyền thông xã hội tùy chỉnh, doanh nghiệp của bạn có thể bắt đầu xây dựng nhận thức về thương hiệu, cũng như tạo doanh thu từ các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook, Instagram, Youtube, Shoppe, Tiktok, v.v.

01
01
Cải thiện thứ hạng SEO với mạng xã hội

Các trang web xếp hạng hàng đầu liên tục sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để khuyến khích và cải thiện khả năng hiển thị tìm kiếm của họ.

02
02
Các tùy chọn khuyến mãi & phân phối bổ sung

Các kế hoạch chuyên nghiệp và doanh nghiệp của chúng tôi cung cấp các tính năng chuyển tiếp thông điệp quản lý cộng đồng và tăng lượng người xem.

Kế hoạch Tiếp thị Xã hội

Gói định giá linh hoạt

Chúng tôi có kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp lớn và nhỏ và sẵn sàng phát triển một chiến lược và kế hoạch được nhắm mục tiêu phù hợp với bạn.

Basic
Basic

$ 59.99

Monthly Package

 • 5 posts per month
 • 2 social platforms included
 • Profile creation and/or review
 • SEO coordination
 • Integrated hashtag strategy
 • No long-term contracts
Essential
Essential

$ 89.99

Monthly Package

 • 10 posts per month
 • 3 social platforms included
 • Everything in Basic
 • Optimized posting times
 • Call-to-action posts
 • Dedicated writer
Growth
Growth

$ 169.99

Monthly Package

 • 20 posts per month
 • 4 social platforms included
 • Everything in Essential
 • Authoritative link earning
 • Advanced profile setup
 • xtended distribution
Basic
Basic

$ 59.99

Monthly Package

 • 5 posts per month
 • 2 social platforms included
 • Profile creation and/or review
 • SEO coordination
 • Integrated hashtag strategy
 • No long-term contracts
Essential
Essential

$ 89.99

Monthly Package

 • 10 posts per month
 • 3 social platforms included
 • Everything in Basic
 • Optimized posting times
 • Call-to-action posts
 • Dedicated writer
Growth
Growth

$ 169.99

Monthly Package

 • 20 posts per month
 • 4 social platforms included
 • Everything in Essential
 • Authoritative link earning
 • Advanced profile setup
 • xtended distribution
Basic
Basic

$ 59.99

Monthly Package

 • 5 posts per month
 • 2 social platforms included
 • Profile creation and/or review
 • SEO coordination
 • Integrated hashtag strategy
 • No long-term contracts
Essential
Essential

$ 89.99

Monthly Package

 • 10 posts per month
 • 3 social platforms included
 • Everything in Basic
 • Optimized posting times
 • Call-to-action posts
 • Dedicated writer
Growth
Growth

$ 169.99

Monthly Package

 • 20 posts per month
 • 4 social platforms included
 • Everything in Essential
 • Authoritative link earning
 • Advanced profile setup
 • xtended distribution
Basic
Basic

$ 59.99

Monthly Package

 • 5 posts per month
 • 2 social platforms included
 • Profile creation and/or review
 • SEO coordination
 • Integrated hashtag strategy
 • No long-term contracts
Essential
Essential

$ 89.99

Monthly Package

 • 10 posts per month
 • 3 social platforms included
 • Everything in Basic
 • Optimized posting times
 • Call-to-action posts
 • Dedicated writer
Growth
Growth

$ 169.99

Monthly Package

 • 20 posts per month
 • 4 social platforms included
 • Everything in Essential
 • Authoritative link earning
 • Advanced profile setup
 • xtended distribution